Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Literatuur

 

• Handreiking tariefonderbouwing Dyslexiezorg (download 19 juni 2017)

• Dyslexie, de Jeugdwet en de NZa (download)


Factsheets Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

3. Factsheet EED procedure van de pre-intake, oktober 2015 (download)

2. Factsheet EED zorgprotocol en veldnorm, maart 2014 (download)

1. Factsheet EED uitzonderingen op alle regels, februari 2014 (download)

Overzicht: Voor Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) - EED (download)

 

Dyslexiezorg na decentralisatie

Leerlingdossier dyslexie en richtlijn voor het basisonderwijs van het Masterplan Dyslexie, NRD en KD (download)

Toelichting vergoedingsregeling dyslexie (download)

Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet voor gemeenten en samenwerkingsverbanden (download)

 

Protocollen en richtlijnen

Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 verschenen 1 mei 2013 (download)
Verantwoording voor het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 verschenen 1 mei 2013 (download)

Richtlijn comorbiditeit verschenen 5 oktober 2012 (download).

Blomert L. Stand van Zaken Dyslexie. Een onderzoek in opdracht van het College van Zorgverzekeringen. Capaciteitsgroep Neurocognitie. Faculteit Psychologie, Universiteit van Maastricht, Maastricht, oktober 2002.

Blomert L. Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Cognitieve Neurowetenschap, Faculteit Psychologie, Universiteit Maastricht. CVZ project nr 608/001, 2006 (download).

Latta, J.M., Hendriksen-Neijssen, G.M.M., Loenhout van, J.W.A., Dyslexie: van Zorg verzekerd?, College van zorgverzekeringen 2007, publicatienr. 251 (download).

Reij, R., Dyslexie naar een vergoedingsregeling, College van zorgverzekeringen 2003, publicatienr. 03/144 (download).