Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Beheer NDD

Het NRD is eigenaar van de Nationale Databank Dyslexie. Hierin slaan aangesloten instituten en praktijken essentiële informatie op over de diagnostiek en behandeling van dyslexie bij alle cliënten. Het gaat dan om zowel informatie over wachttijden en behandelduur, als over de resultaten van de diagnostiek en behandeling. In de NDD worden jaarlijks gegevens van duizenden dyslectische kinderen opgenomen. Met deze informatie kan de kwaliteit van de zorg verder worden verbeterd, en kunnen richtlijnen en protocollen worden aangescherpt.
Het NRD faciliteert het professionele veld en andere belanghebbenden de onderstaande voorzieningen.

  • Het NRD draagt zorg voor een functionele Nationale Databank Dyslexie waaruit de evaluatie van de tweedelijns dyslexiezorg plaatsvindt.

  • Het NRD financiert de databank en de evaluatie van deze gegevens. Deze financiering is niet afhankelijk van incidentele overheidssubsidies. Alle dyslexiepraktijken en -instituten die aangesloten zijn bij het NRD en de databank, betalen hiervoor gezamenlijk een bijdrage.

  • Het NRD zorgt voor evaluatie van de gegevens in de Nationale Databank Dyslexie, met medewerking van onafhankelijke deskundigen. Het NRD stelt de relevante data uit de databank voor evaluatie beschikbaar aan het ministerie van VWS en het ministerie van OC&W.