Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Handreiking dyslexiezorg

juni 2014: De Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet voor gemeenten en samenwerkingsverbanden is verschenen. Deze handreiking moet ondersteuning bieden bij het realiseren van een integrale dyslexieaanpak in de regio. Er zijn adviezen in opgenomen over het partnerschap tussen gemeenten, onderwijs en zorg.


1 januari 2015

Daarnaast bevat de handreiking handvatten voor de inkoop van effectief hoogwaardige dyslexiezorg binnen het domein van de GGZ, als verlengstuk van het onderwijs.
De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten krijgen dus de taak om deze dyslexiezorg – die nu nog vanuit de basisverzekering wordt vergoed - te organiseren en te financieren. Voor het behandelen van EED is een goede samenhang noodzakelijk tussen de ondersteuning op school en de zorg door jGGZ.
Taken van scholen en de zorg zijn helder omschreven.

Verwijzingen
De handreiking is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de handreiking wordt verwezen naar de Factsheet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en Factsheet Veldnorm voor maximale behandelduur. Daarnaast naar het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 (2013) en de eerste versie van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling uit 2006.
Klik voor: meer literatuur.
En kijk ook op de site van het Masterplan Dyslexie en op www.voordejeugd.nl over de transitie van de Jeugdzorg.