Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

NRD en KD presenteren zich samen op NOT

21 januari 2015: Op de onderwijsbeurs van 27 tot 31 januari 2015 presenteren het NRD en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) zich gezamenlijk op een website (www.nrd-kd.nl) en in één stand. 

Het KD en het NRD besloten in 2012 om intensief samen te werken. Het doel is om verder te gaan als één landelijk kwaliteitsinstituut voor dyslexiezorg. Door deze krachtenbundeling is het voor iedereen duidelijk waar alle expertise rond dyslexiezorg voor kinderen te vinden is. In het proces naar het samenvoegen van de instituten kunnen scholen, ouders en gemeenten nu al met hun vragen over dyslexiezorg terecht bij het NRD en KD. De kwaliteitsinstituten NRD en KD trekken als één organisatie op in het beheer van het protocol, het individueel kwaliteitsregister dyslexiezorgverleners, de veldnormen en de dyslexiemonitor.

 

NRD en KD zorgen voor de borging van de kwaliteit van dyslexiezorg. Zij beoordelen de kwaliteit van de aanbieder (met dossieronderzoek en een visitatie). Aanbieders met een NRD- of KD-certificaat moeten zich houden aan de strengste kwaliteitscriteria. Zij zijn verplicht periodiek informatie aan te leveren aan de landelijke database zodat de zorg goed kan worden gemonitord.
Hierdoor weten NRD en KD altijd hoe de zorgaanbieder presteert in vergelijking met collega-zorgaanbieders. NRD en KD kunnen zo ook adviezen geven voor het doorvoeren van verbeteringen in de zorg.
Alle NRD- en KD-aangesloten praktijken en instellingen voldoen aan de Norm Verantwoorde Werktoedeling Jeugdzorg.