Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Ouders en kinderen positief over dyslexiezorg

20 februari 2015: Kinderen met dyslexie en hun ouders zijn positief over de kwaliteit van dyslexiezorg in Nederland. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek met de CQ-index Dyslexie van het Nivel. Het NRD (Nationaal Referentiecentrum Dyslexie) is een van de initiatiefnemers van dit onderzoek. Zowel NRD als het KD (Kwaliteitsinstituut Dyslexie) vinden deze kwaliteitsmeting van de dyslexiezorg onmisbaar.

‘Vooral nu de dyslexiezorg voortaan vanuit gemeenten wordt geregiseerd, is het belangrijk dat er één landelijk instrument beschikbaar is. Dan wordt duidelijk of de dyslexiezorg op ditzelfde hoge niveau blijft’, zegt Johan Rozendaal, namens NRD en KD.

Verbeterpunten
Het NIVEL, dat het onderzoek uitvoerde, heeft de mening van maar liefst 5000 ouders en 2000 kinderen verwerkt. Het onderzoek ging over 21 praktijken en instituten, verspreid over heel Nederland en aangesloten bij het NRD of het KD. Er zijn ook verbeterpunten naar voren gekomen. Zo werd de samenwerking met de scholen het minst positief beoordeeld.

Blijven monitoren
‘We zien dat gemeenten van plan zijn om klanttevredenheidsonderzoeken in te zetten’, zegt Rozendaal. ‘Dat is mooi, maar dan hebben we straks allerlei verschillende onderzoeksmethodes waarvan de resultaten moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Wij vinden het belangrijk om de dyslexiezorg te blijven evalueren vanuit het cliëntenperspectief én een inhoudelijke monitor. De CQ-index Dyslexie is voor cliëntonderzoek een betrouwbaar meetinstrument.’
De komende tijd gaan NRD en KD gezamenlijk de aangesloten instituten ondersteunen om de CQ-index Dyslexie in gebruik te nemen.