Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Factsheet 3: procedure pre-intake

19 oktober 2015: Het zorgtraject voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie start met de beoordeling van het onderwijsdossier. Dit heet de pre-intake. Gemeenten - sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van dyslexiezorg - moeten ook hiervoor procedures hanteren. De kwaliteitsinstituten NRD en KD hebben een factsheet gepubliceerd met een doelmatige procedure. Dit is factsheet 3: procedure van de pre-intake.


In de factsheet worden de stappen doorlopen vanaf het moment dat op school wordt vermoed dat er sprake is van dyslexie. Er zijn twee procedures te onderscheiden: één als er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en één als er naast dyslexie sprake is van een andere ernstige problematiek.
Dit factsheet is ook te vinden bij de andere factsheets die inmiddels zijn verschenen. Of op de gezamenlijke site van NRD en KD.