Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Aanmelden voor aansluiting NRD

Vele dyslexiezorgverleners hebben zich al aangesloten bij het NRD. Zij hebben duidelijk bewezen te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NRD hanteert. Aansluiting bij het NRD heeft als groot voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Alle aangesloten instituten en praktijken hebben daarom een contracten met gemeenten in Nederland.

Wilt u zich als dyslexiezorgverlener met uw instituut of praktijk aansluiten bij het NRD, dan kunt u een aanvraag indienen.
In de 'Toelichting aansluiting NRD' leest u meer over de eisen en de procedure.
Vervolgens kunt u een verzoek tot aansluiting indienen via het 'Formulier aansluiting NRD'.

U kunt deze documenten hier downloaden:
Toelichting aansluiting NRD
Formulier aansluiting NRD