Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Bestuur

 • Johan Rozendaal (voorzitter), arts, directeur RCBV
 • Marius Geus (penningmeester), consultant, bestuurslid Nibud
 • Wike Lijs, arts M & G, Senior adviseur RIVM

 
RAAD VAN ADVIES

 • Remco Reij (voorzitter), MBA, directeur RIOzorg
 • Tom Braams, psycholoog, directeur Braams
 • Patty Gerretsen, psycholoog, directeur research Regionaal Instituut voor Dyslexie
 • Leona Hakkaart-van Roijen, gezondheidseconoom, Imta Erasmus Medical Center Rotterdam
 • Jurgen Tijms, psycholoog, directeur research IWAL
 • Thalita Boumans, gz-psycholoog, Stichting Taalhulp
 • Jaco Pasman, neuroloog, UMC St. Radboud Nijmegen
 • Jolanda Roelfsema, MA Education, Dyslexie in het onderwijs, leerkracht.nu!