Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Doelstellingen

Het NRD heeft als doel om de kwaliteit van het zorgaanbod voor kinderen met dyslexie verder te ontwikkelen en te borgen. Het NRD neemt hiervoor het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 als uitgangspunt.

Het NRD streeft als brancheorganisatie naar een zorgaanbod voor kinderen met dyslexie conform de hoogste kwaliteitseisen. Om dit te bereiken heeft het NRD de Nationale Databank Dyslexie (NDD) ontwikkeld. 
Deze NDD heeft twee belangrijke functies: 1. De gegevens voorzien in de (informatie-)behoefte van:

  • Instellingen en beroepsbeoefenaren die de kwaliteit van hun zorg willen monitoren en verbeteren;
  • Patiënten, namelijk tevredenheid over zorgaanbod en zorgaanbieders;
  • Gemeenten die zorg willen inkopen;
  • De overheid (ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) die de patiëntgerichtheid van het gezondheidszorgsysteem op macroniveau wil monitoren.

2. Evaluatie van proces en effectiviteit van behandeling.
Het NRD meent dat deze ontwikkelingen in overeenstemming zijn met het beleid van VWS, gemeenten en de behoefte van de dyslectici.