Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

NRD en overheid

Het NRD heeft als brancheorganisatie vooral ook de taak om de overheid te adviseren en te informeren. Hierdoor houdt het NRD de dyslexiezorg op hoog niveau.

Sinds 2009 wordt de dyslexiezorg voor basisschoolleerlingen vergoed. De oprichters van het NRD hebben aan de wieg gestaan van vergoede dyslexiezorg. Omdat de regeling nog zo nieuw is en het belangrijk is dat deze blijft bestaan zolang dit gerechtvaardigd is, heeft het NRD regelmatig overleg met bewindspersonen, medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en woordvoerders van verschillende politieke partijen. Het NRD adviseert de overheid over het bijstellen van het beleid.

Het is ook belangrijk dat er een goede afstemming blijft bestaan tussen onderwijs en zorg. Regelmatig overleg draagt hieraan ook bij.