Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

VRAGEN OVER VERGOEDINGEN

 


Waarom krijgen alleen kinderen met ernstige dyslexie vergoede zorg?
Vergoede dyslexiezorg is in het leven geroepen om kinderen die de meeste hinder ondervinden van dyslexie te behandelen. Zouden zij geen behandeling krijgen, dan bestaat het risico dat zij grote achterstanden op school oplopen die niets te maken hebben met hun intelligentie of leervermogen. Door het onderzoek en de behandeling te vergoeden, kunnen deze leerlingen zich beter ontwikkelen. Kinderen met minder ernstige vormen van dyslexie kunnen op school worden begeleid. Een behandeling van een dyslexiezorgverlener is ook mogelijk, maar komt dan voor de rekening van de ouders.

Heeft een kind met ADHD én dyslexie nooit recht op vergoede behandeling?
In principe komen alleen kinderen met enkelvoudige ernstige dyslexie voor vergoeding van de dyslexiezorg in aanmerking. Er bestaan wel uitzonderingen voor kinderen bij wie de andere stoornis (zoals ADHD) onder controle is. Hiervoor is een richtlijn comorbiditeit ontwikkeld. Klik hier om deze te downloaden.